MŰVÉSZETI TERÁPIA

KIKET SZÓLÍT MEG A MŰVÉSZETI TERÁPIA

Mindannyiunkban jelen van az a spontán alkotó, teremtő képesség, amely - csakúgy, mint játékosságunk és fantáziánk - velünk született és természetes módon megnyilvánulásra törekszik. Ez az alkotókedv persze növekedésünk, felnőtté válásunk során rendszerint háttérbe húzódik, korlátozódni kényszerül, elfelejtődik. Azonban a gyermeki világképre jellemző szabad fantáziatevékenység, kíváncsiság, spontaneitás, időtlenség, énközpontúság és öröm a legtöbb ember számára újra felkelthető. Ha megadjuk a módját, akkor gyakorolható, fejleszthető lehet felnőtt életünkben is.

"Kiszakított egy fél napra a sodró folyású világból, és lehetőséget adott, hogy lelassulva, megnyugodva, magunkat tehessük saját figyelmünk fókuszába. Az ember csak akkor jön rá igazán, hogy mennyire hiányoznak ezek az alkalmak, miután kénytelen visszatérni a mindennapi rohanásba."  S.Á.

“A lényeg, hogy sikerült rendesen kikapcsolni, ami nagy ajándék... Nagyon izgalmas volt a folyamat is, ami lezajlott bennem. A festésnél még nagyon figyeltem magamra, még volt rajtam egy teher, ami abból adódott, hogy “kötelező” volt alkotni. Aztán a technika meglepett, teljesen elterelte, magával vitte a figyelmem, és sikerült elengednem a feleslegesé vált köteleket...”  B.L.

“Többször méláztam azon, vajon mi, különböző emberek, más háttérrel, más ambíciókkal, hasonlóan láttuk-e azt a napot? Mindannyian ugyanazt a gyümölcsöt ettük-e? S ha nem, akkor ki mit gondol utólag? ...Engem nem a feladatok foglalkoztattak utólag, hanem annak az izgalma, hogy - bár a társadalmi spektrumon elég közeli volt a társaság -, mennyire különbözően éljük meg, reagáljuk le ugyanazt a helyzetet.”  E.L.

“Olyasvalaminek tudnám leírni, mint egy plafonba függesztett, puha anyagbölcső. Tetszetős, belebújsz, kikukkantgatsz, elandalodsz, bebújik melléd más is, elfértek, jól esik. Nem szeretnél kiszállni. Csak még egy kicsit hadd maradjak... Otthon éreztem magam. Kell a művészet, kell a spiritualitás, kell az az elfogadás, ami összeköt minket. Helyreállít bennem valamit, amit otthon sosem kaptam...”  G.K.

EGYÉNI FORMÁK

Az egyéni terápiát annak ajánlom, aki szeretne kipróbálni képzőművészeti technikákat például azért, hogy bizonyos elakadásaiban előremozduljon. A művészetterápia jó hatással van többek között a következő esetekben (kiegészítő terápiaként erősítve a pszichoterápiát vagy gyógyszeres terápiát):

 • szociális fóbia (lámpaláz)
 • pánikbetegség
 • speciális fóbiák (pl. chromofóbia, színektől való félelem)
 • szorongás
 • önértékelési zavarok
 • kamaszoknál  (félénkség, szégyenlősség, magatartási problémák, beilleszkedési nehézségek)
 • Asperger szindróma, illetve az autizmus enyhébb esetei
 • figyelemzavar, hiperaktivitás
 • stressz oldása
 • általános testi-lelki rekreáció, feltöltődés
 • betegségmegelőzés

Az egyéni alkalmazást akkor ajánlom, amikor a páciens fizikai vagy pszichés állapota igényli a diszkrét, biztonságos segítő közeget, például még nem szívesen vesz részt társaságban. Jó azonban, ha a folyamat következő állomása a csoport, ahol a páciens a társas közeg adta lehetőségeket is tudja élvezni, a visszajelzés és a többiek rezdüléseinek jótékony hatásával is tud élni. Az elkészült alkotáshoz képest fontosabb a folyamat maga, illetve a változás lehetősége, amit az önkifejezés teremt meg. Ezt a belső folyamatot érdemes előtérbe helyezni, és emellett élvezni a kész alkotás esztétikai minőségét is. A műhelymunka célja: a jobb életminőség (változás, gyógyulás), az egészség megőrzése és a kreativitás fejlesztése az önkifejezés által. Mindez elősegíti a lelki-szellemi energiák konstruktív irányba áramlását, a személyiség  fejlődését és individualizációját. Az egyéni terápiás folyamat előnye, hogy olyan lelki ráhangolódást érhetünk el a páciensnél, ami a csoportban a tartózkodás, a megnyiltakozástól való félelem miatt eleinte nem lehetséges. Ha a kliens az egyéni munkák során megerősödik, megtapasztalja saját határait, sikerélménye lesz, később könnyebben vállalja a csoportos munkát is.

CSOPORTOK

 • PÁRKÖR olyan pároknak, akik kapcsolatukban elakadtak, elbizonytalanodtak vagy eltávolodtak. A művészetterápiás foglalkozásokon a párok újra ráérezhetnek kapcsolatuk lényegére. Egyrészt az együttes alkotásban igazán kettesben lehetnek családi és egyéb szerepeiktől függetlenül, férfiként és nőként tekinthetnek egymásra. Másrészt például a maszkkészítés vagy a tükörjátékok során megélhetik összetartozásukat, de megfogalmazhatják különbözőségeiket, a párkapcsolaton belüli egyediségüket is. A közös festés, agyagozás, montázskészítés, a színekkel való játék által felidézhetők a kapcsolat erőforrásai, a szerelmes idők hangulata, amiből muníciót gyűjthetnek a problémák megoldásához. A csoportban maximum hat pár vehet részt.
 • NŐI FESTŐ CSOPORT - a régi fonókhoz hasonló hangulatú, egy-egy képzőművészeti korszakot, irányzatot, technikát segítségül hívó önkifejező csoport
 • ANYACSOPORT - kismama-csoport, illetve más életmódbeli változást kísérő csoport
 • SZÜLŐCSOPORT - speciális fejlődésű (sajátos nevelési igényű) gyerekek szüleinek - szülői stratégiák, motiváció segítése, a fásultság és fáradtság hatásainak feldolgozása
 • "ÜRES FÉSZEK" - felnőtt gyereküket elengedő középkorúaknak - a saját vágyakhoz, tervekhez visszataláló kreatív életmód felé...
 • KAMASZOK ÖNISMERETI CSOPORTJA - az önismereti igények, illetve speciális problémák mentén (például intézetben neveltek kapcsolati nehézségei miatt) alakuló csoport
 • ASPERGER SZINDRÓMÁS FIATALOK ÖNKIFEJEZŐ CSOPORTJA - a társas beilleszkedést, kölcsönös kommunikációt, egyéni életvezetést segítő, életminőséget javító, zárt csoport (meghatározott alkalomszámra szerződő, kettős vagy hármas vezetéssel működő, strukturált folyamat)
 • KÖR MŰHELY workshopok és csoportfolyamatok (1 napos, illetve 3 és több alkalmas folyamatok) - kreatív, a természetes, hétköznapi  önkifejezést segítő csoport speciális tematikával, a képzőművészet, az improvizációs színház és mozgásművészetek elemeit ötvözve (Tóth Ildikó mellett Bánki László és Rózsa Dániel vezetésével)

Csoportjainkban a művészi tehetség és a technikai jártasság helyett olyan önkifejezési formákat használunk, amelyek ösztönös belső képeinkből, fantáziáinkból merítenek. Nem a művészet megtanulható fortélyai kerülnek középpontba, hanem az önkifejezésben megélt egyéni hangulatok, érzések és az alkotások.

Amikor az alkotói folyamatban katarzisélményt élünk át, átformálódhat saját magunkról alkotott képünk. Az érzelmi ráhangolódás, a több folyamatban megélt sikerélmény kikapcsoló, rekreációs hatása mellett elindulhat egyfajta öngyógyító folyamat. Hinni tudunk saját magunkban, saját erőinkben és képességeinkben, amiket eddig talán nem is ismertünk. Ha ezeket egy csoportban ki tudjuk fejezni, akkor társas kapcsolataink új minőséget nyerhetnek. Fejlődik érzelmi és akarati életünk, megérző és beleélő készségünk, a láthatóvá váló képek hatására pedig mélyebb gondolataink is megmutatkozhatnak. A velünk született kreativitás újraélése felszabadít, új erőket mozgósít. Mindez segíti a harmónia megélését, örömeink kifejezését és céljaink elérését.

NÉHÁNY TECHNIKÁRÓL - A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

Akvarellfestés

Az eljárás  sajátossága, hogy a vizes papír és a színek játékának hatása kiszámíthatatlan változásokat hoz létre. Mindez elemi hatással van készítőjére: örömöt, izgalmat nyújt. Oldja a szorongást, csökkenti a teljesítménykényszert, hozzásegít  önmagunk elfogadásához, a spontaneitás megéléséhez. Énerősítő hatású. Kényszeres, túlkontrolláló, szorongó embereknél gyógyító hatással bír. A depressziós tüneteket is oldja. Hangulatjavító, a belső figyelmet és a kifelé fordulást egyaránt segítő, relaxáló hatása van.

Agyagozás, kerámia

Az egész személyiséget megmozgatja, az egész testet aktivizálja, lazítóan hat az izmokra, és a nagymozgásokon keresztül (gyúrás) a finommozgások felé vezet (mintázás). Elsősorban a hasból indul ki, ezután a test központi területe kapcsolódik be a mozgásfolyamatba. Nem "fejből" indítja az aktivitást, mint korunk legtöbb tevékenysége, ezért hatására könnyebben aktivizálódnak a mélyebb lelki működések. Kevésbé intellektuális. Klinikai terápia kiegészítéseként különösen szorongások, pánikbetegség és kényszeres tünetek gyógyulási folyamatában segíthet.

Montázs, kollázs

A szétválasztás, összeillesztés, újraértelmezés folyamatáról szól. Különféle képek, fotók és a környezet tárgyainak újraértelmezéséből születik, belső fantáziánk komponálásával. Ez a folyamat segíti az alkalmazkodást, oldja a merevséget, rugalmassá tesz, és hozzásegít a realitáshoz való illeszkedéshez. Segítségével úgy tudjuk megmutatni vágyainkat, gondolatainkat, hogy egészen eredeti, csak ránk jellemző, merész asszociációink esztétikai minőséget is közvetítenek a többiek számára.

Ceruza, tus, kréta

Fejleszti a figyelmet és a koncentrációt, kitartást, fegyelmezettséget ad, segíti a tudatosodást. Elsősorban a kognitív folyamatokra hat. Hasznos kiegészítő terápiaként, illetve a jó közérzet szinten tartására hiperaktív, érzelmi és hangulati labilitás esetén, valamint mániás-depressziós állapotok, és kényszeres zavarok terápiájában.